Om oss

Energi Triangeln erbjuder konsulttjänster inom energi- och installationsteknik. Vår ambition är att, genom starkt engagemang, vara våra kunders bästa partner i varje samarbete. Våra tjänster är fokuserade på kundens behov och nytta för att åstadkomma den bästa helhetslösningen avseende funktion, energiprestanda, totalekonomi och miljöbelastning.


Vi arbetar med kreativa projektmetoder och verktyg som kretsar kring kommunikation, modernt ledarskap och flexibilitet.

Tjänster

Ett urval av den erfarenhet och kunskap vi kan erbjuda er verksamhet.

Projektledning

Vi projektleder uppdrag eller fungerar som bollplank så att funktion och energiprestanda bevakas genom hela entreprenaden med bibehållet kostnadsfokus. I systemvalssituationer kan vi använda livscykelanalys för att belysa olika alternativ så att totalekonomin optimeras. Ring oss så berättar vi mer då varje projekt är unikt.

Projektering

Vid ny-, om- och tillbyggnation tillhandahåller vi alla tjänstemoment från förstudie till slutbesiktning. Energifokus finns i vår projekteringsmetodik och vårt mål är att hjälpa kunder att skapa anläggningar som uppfyller alla krav på funktion och samtidigt har bästa energiprestanda.

Energioptimering

Vi har lång erfarenhet av samordning av så kallade ”Energiprojekt”. Vi analyserar, prioriterar, projekterar, upphandlar och följer upp resultat för att åstadkomma systematisk energieffektivisering i byggnader.

Energiförsörjning

Vi har erfarenheter av de flesta typer av anläggningar för energiförsörjning. Vid val av energiförsörjningssystem genomför vi förstudier där alternativ övervägs och livscykelanalyseras så att bästa systemlösning kan väljas.

Energikartläggning

Sedan 1 juni 2014 omfattas stora företag och verksamheter av lagen om energikartläggning i stora företag som säger att en energikartläggning ska genomföras. I vårt team finns certifierade energikartläggare som utför energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) samt STEMFS 2014:2, Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag.

Energideklarationer

Vi har sedan 2007 energideklarerat byggnader med fokus på kostnadseffektiv hantering av data för att ge utrymme för våra certifierade energiexperters platsbesök, beräkningar och åtgärdsförslag. Våra verktyg tillhör de effektivaste och ger dessutom våra kunder mervärde i form av databaser över alla hanterad data.

Entreprenadbesiktning

Våra besiktningsförrättare utför besiktningar för entreprenader utförda enligt t.ex. AB04 och ABT06. Vi arbetar i besiktningsgrupper som sätts samman efter behov för att kunna erbjuda komplett besiktningsexpertis.

Kontrollansvarig - PBL

I vårt team finns certifierade Kontrollansvariga som hanterar kontrollplaner, samråd etc som hör bygglovsärenden till.

Vill du jobba med oss?

Vi söker kreativa, drivna kvinnor och män som passar in i vårt team. Vi utvecklar vår verksamhet kontinuerligt och ser helst att du är en bidragande kraft i detta arbete. Skicka ditt CV och en kort presentation av dig själv till oss, eller ring för att få mer information.

Söker du ex-jobb?

Vi hjälper till med idéer samt kontakter med leverantörer och uppdragsgivare samt att vi gärna stödjer med handledning av ex-jobb. Vi samarbetar bland annat med Chalmers Tekniska Högskola, Borås Högskola och Karlstads Universitet. Hör av dig för att få veta mer om vilka uppslag vi har för tillfället.

Medarbetare

Anders Glimfjord

Anders
Glimfjord


M: 0734-220 220
E: ag@energitriangeln.se

Lars Peterson

Lars
Peterson


M: 0723-173 103
E: lp@energitriangeln.se

Lars Sjöland

Lars
Sjöland


M: 0734-220 222
E: ls@energitriangeln.se

Robert Peterson

Robert
Peterson


M: 0734-220 224
E: rp@energitriangeln.se

Kontakt


Anders Glimfjord: 0734-220 220

Lars Sjöland: 0734-220 222


Ring oss så berättar vi mer då varje projekt är unikt.

Energi Triangeln AB

Skillnadsgatan 12A

416 56 GÖTEBORG